Special: Wet Arbeidsmarkt in Balans

Per 1 januari 2020 treedt de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) in werking.In de komende periode is het verstandig om u goed voor te…

→ Lees verder


Special: hervorming kleineondernemersregeling

Per 1 januari 2020 de nieuwe kleineondernemersregeling (hierna KOR) ingevoerd. Het doel van de regeling is om de administratieve lasten van kleine ondernemers te…

→ Lees verder


Nieuwsbrief 01-10-2019

Belastingplan 2020 Ieder jaar op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag, presenteert het kabinet het Belastingplan voor het komende jaar aan de Tweede Kamer….

→ Lees verder


Nieuwsbrief van 16 mei 2019

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: Wettelijk minimumloon per 1 juli 2019 Giften in de inkomstenbelasting Aanmelden nieuwe KOR kan per 1 juni 2019 Jaaraangifte…

→ Lees verder


Nieuwsbrief van 29 maart 2019

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: Aandachtspunten bij aangifte Inkomstenbelasting 2018 Compensatie transitievergoeding per 1 april 2020 Aanmelden nieuwe KOR kan per 1 juni 2019…

→ Lees verder


Nieuwsbrief van 7 februari 2019

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: Schenken in 2019 Werkkostenregeling per 2020 verruimd Nieuw BTW-nummer voor eenmanszaken Duurzaam investeren in 2019 Aanpassen voorlopige aanslag vennootschapsbelasting…

→ Lees verder


Nieuwsbrief van 11 december 2018

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: Eigenwoningforfait omlaag Gebruikelijk loon in 2019 De WIEG in een notendop Belastingvrij belonen via de WKR Actiepunten bij verhogen…

→ Lees verder


Nieuwsbrief van 2 november 2018

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: Wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 Heffingsvrij vermogen Box III omhoog Voorbereiding op tariefsverhoging BTW Suppletie-aangifte BTW Opheffing voornemen…

→ Lees verder


Nieuwsbrief van 24 september 2018

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: Nieuwe Arbowet BTW ander EU-land terugvragen Belastingplan 2019   Nieuwe Arbowet Met ingang van 1 juli 2018 is de…

→ Lees verder


Nieuwsbrief van 3 september 2018

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: Uitbreiding loonbelastingtabellen Mogelijkheden bij (vaste) kostenvergoedingen Winst uit onderneming of hobby? Spelregels bij aftrek voorheffing Beperking van inlenersaansprakelijkheid  …

→ Lees verder


Terug