Meer Klacht

Klachtenregeling (tevens klokkenluidersregeling WWFT)

Het doel van onze regeling is:

Hoe dient u uw klacht in:

Wat meldt u bij het indienen van een klacht?
Wij vragen u, indien van toepassing, de volgende gegevens te vermelden:

Wij behandelen uw klacht/opmerking op de onderstaande wijze:

Wij streven er naar om binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht òf telefonisch òf schriftelijk te reageren om de klacht af te handelen, òf de ontvangst van uw klacht schriftelijk bevestigen. Als wij in eerste instantie volstonden met een bevestiging van ontvangst van uw klacht, zullen wij er naar streven om binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw klacht uw klacht af te handelen. Bij onze inhoudelijke reactie op uw klacht zullen wij u aangeven op welke wijze wij uw klacht willen afhandelen. Als dat niet direct kan, zullen wij aangeven binnen welke termijn we verwachten dat de klacht afgehandeld kan worden.

U kunt op elk moment in deze procedure uw klacht intrekken. Deze procedure stopt op dat moment.


terug