Meer Nieuws

Steunpakket 3.0

Laatste update: 11-12-2020

Het kabinet heeft in verband met de coronacrisis een derde steunronde voor bedrijven aangekondigd. De tegemoetkomingen worden tot 1 juli 2021 voortgezet, maar wel stapsgewijs aangescherpt. Op deze pagina geven wij een bijgewerkt overzicht van de belangrijkste maatregelen. Mocht u vragen hebben of advies willen over een of meerdere maatregelen dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

NOW 3.0

De tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met omzetverlies wordt met drie keer een periode van drie maanden verlengd. Per periode gaat de vergoeding omlaag en moet het omzetverlies hoger liggen om voor steun in aanmerking te komen:

         Tijdvak*            Min. omzetverlies       Max. compensatie          Aanvragen

Okt t/m dec 2020               20%                           80%                        16 nov – 27 dec 2020

Jan t/m mrt 2021                20%                           85%                        15 feb – 14 mrt 2021

Apr t/m jun 2021                 …%**                        …%**                     17 mei – 13 jun 2021

* voor elk tijdvak dient een afzonderlijke aanvraag ingediend te worden.
** worden later bekend gemaakt.

Na toekenning van de subsidie ontvangt u een voorschot van 80% verspreid over 3 termijnen. Het UWV streeft ernaar om het eerste voorschot binnen 2 à 4 weken na ontvangst van de subsidieaanvraag uit te betalen. De voorschotten van de NOW 3.0 worden gebaseerd op de loonsom van juni 2020. Als dit niet mogelijk is, wordt uitgegaan van de loonsom van april 2020. De omzetdaling wordt op dezelfde wijze berekend als in NOW 1.0 en 2.0.

Ten opzichte van NOW 2.0 zijn de volgende voorwaarden gewijzigd:

Intrekkingsverzoeken:
Het is mogelijk om voor een eerder aangevraagde NOW-subsidie een intrekkingsverzoek in te dienen bij het UWV. Het UWV behandelt echter alleen intrekkingsverzoeken die ertoe leiden dat de omzetperiode van het opvolgende subsidietijdvak door de aanvrager mag worden gekozen. Dit betekent dat voor NOW 3.0 eerste tijdvak intrekkingsverzoeken tot 15 februari 2021 kunnen worden ingediend. Overige intrekverzoeken worden afgewezen.

De voorwaarden voor NOW 3.0 derde periode worden op een later tijdstip bekent gemaakt.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar:

https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/derde-aanvraagperiode-now/index.aspx

Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) blijft gehandhaafd tot 1 juli 2021. De nieuwe voorwaarde, dat een ondernemer over niet meer dan € 46.520 aan liquide te maken vermogen mag beschikken, is uitgesteld tot 1 april 2021. Bij deze beoordeling blijven bedrijfskapitaal, de eigen woning en afgeschermd pensioen buiten beschouwing. De toets op het inkomen van de partner blijft van kracht.

Ook blijft de mogelijkheid bestaan om een lening via de Tozo af te sluiten voor maximaal € 10.157. Ondernemers die zich vanwege corona op hun toekomst willen heroriënteren, kunnen daarbij vanaf 1 januari 2021 begeleiding krijgen via de gemeente.

De Tozo 3.0 is aan te vragen tussen 1 oktober 2020 en 30 juni 2021.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo

TVL

Ondernemers kunnen tot 1 juli 2021 een beroep blijven doen op de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB en Agrarisch). Ook voor de TVL wordt nu de periode tot 1 juli 2021 onderverdeeld in drie periodes van elk drie maanden.

De eerste periode van 1 oktober t/m 31 december 2020 is inmiddels verlopen. Als gevolg van de recente coronamaatregelen is de TVL in tweede periode van 1 januari 2021 t/m 31 maart 2021 op een aantal punten gewijzigd:

De voorwaarden voor de laatste periode van 1 april 2021 t/m 30 juni 2021 zijn op dit moment nog niet bekend.

De aanvraagperiode voor de tweede periode TVL opent 15 februari 2021. Ondernemers kunnen zelf aanvragen via E-herkenning (vennootschappen) of DigiD (emz, vof, stichting, vereniging).

Voor meer informatie verwijzen wij u naar:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl

Belastingschulden

Als gevolg van de recente corona maatregelen is het bijzonder uitstel van belasting verlengd tot 1 juli 2021. Dit betekent dat ondernemers tot uiterlijk 1 april 2021 uitstel van betaling van belasting, of een verlenging van een reeds verleend uitstel kunnen aanvragen. Voor ondernemers die al eerder een verlenging hebben gekregen, geldt het uitstel nu ook automatisch tot 1 april 2021

Per 1 oktober 2021 moet verplicht met de aflossing van belastingschulden worden begonnen. Er is een gespreide aflossing mogelijk over maximaal 36 maanden. Ondernemers die gebruik hebben gemaakt van deze regeling ontvangen te zijner tijd een brief met daarin de hoogte van de belastingschuld en het bedrag dat per maand afgelost moet worden. Bij individuele probleemgevallen kan een afwijkende oplossing worden gezocht. Bij een dergelijke maatwerkoplossing is een derde-deskundige-verklaring vereist.

De invorderingsrente blijft tot 31 december 2021 0,01%. De belastingrente gaat per 1 oktober 2020 wel weer 4% bedragen. Dit percentage zal eerst ook voor de vennootschapsbelasting gelden. Vanaf 1 januari 2022 zal de belastingrente voor de vennootschapsbelasting weer 8% bedragen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/belastingmaatregelen

TONK

Het kabinet werkt aan een nieuwe regeling, de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Deze regeling is voor huishoudens die door omstandigheden, zoals een dusdanige terugval in inkomsten, in ernstige financiële problemen dreigen te komen en buiten de bestaande regelingen vallen. De uitvoering van de TONK komt bij de gemeente te liggen en zal gebruik maken van het bestaande instrument van de bijzondere bijstand.

Het is de verwachting dat de uitwerking van de TONK 1 februari 2021 gereed is.

Overige

Het kabinet verwacht een aanzienlijk banenverlies. Daarom wordt circa € 1,4 miljard uitgetrokken voor diverse sociale maatregelen, zoals bijvoorbeeld begeleiding bij het vinden van nieuw werk door het UWV en gemeentes, om- en bijscholing, extra ondersteuning voor kwetsbare groepen b.v. jongeren en mensen in de banenafspraak door een arbeidsbeperking en steun voor mensen met een hoog risico op armoede en problematische schulden.

Voor een overzicht van alle overige corona maatregelen verwijzen wij nu naar:

https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/


terug