Meer Nieuws

Het UBO-register

Per 27 september 2020 is het UBO-register operationeel in Nederland. Dit register bevat informatie over de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van Nederlandse privaatrechtelijke rechtspersonen en ondernemingen. Het register wordt gehouden door de Kamer Van Koophandel.

Waarom een UBO-register?
Het doel van het UBO-register is om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. Hierbij kan gedacht worden aan; witwassen, corruptie, belastingontduiking, fraude en financiering van terrorisme.

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht?
Voor de volgende organisaties is er registratieplicht:

Wat is een UBO?
Een UBO van een BV of NV is een persoon/ zijn personen:

Een UBO van een stichting, vereniging of coöperatie is een persoon/ zijn personen:

Indien iemand via een Stichting Administratiekantoor (STAK) boven deze grens uitkomt, wordt deze persoon ook als UBO wordt aangemerkt.

Een organisatie kan meerdere UBO’s hebben.

In bepaalde gevallen kan het zijn dat er op grond van aandelen, stemrecht of eigendom geen UBO te achterhalen is. In dit geval is er sprake van een zogenoemde pseudo-UBO. Dit houdt in dat alle statutair bestuurders van een organisatie in dat geval als UBO gelden.

Bent u in gemeenschap van goederen bent getrouwd en valt het aandelen bezit hieronder? Dan is uw partner medegerechtigd tot deze aandelen. Ondanks de medegerechtigdheid heeft hij/zij in de praktijk vaak geen zeggenschapsrechten. Dit houdt in dat indien u UBO bent, uw partner dit niet is tenzij deze zelf ook meer dan 25% belang heeft in een organisatie.

Hoe werkt de registratieplicht
Organisaties die registratieplichtig zijn en voor 27 september 2020 waren ingeschreven in het handelsregister, hebben 18 maanden de tijd om hun UBO’s te registreren. Deze moeten dus uiterlijk op 27 maart 2022 in het handelsregister zijn ingeschreven. De organisaties die zich na 27 september 2020 inschrijven zijn verplicht hun UBO’s meteen in te schrijven, ongeacht de vraag of een notaris bij de oprichting betrokken is

De registratie van een UBO dient vergezeld te gaan van de deponering van de nodige bewijsstukken.

Voor bestaande organisaties kunnen er UBO’s worden aangegeven via de UBO-opgave. Dit kan gedaan worden aan de hand van de volgende website;  https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/ubo-opgave/moet-je-organisatie-ubo-opgave-doen/

Voor het inschrijven, wijzigen of uitschrijven van een UBO kun je op de volgende website terecht: https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/wijziging-doorgeven/formulieren-handelsregister/

De UBO krijgt binnen één maand een schriftelijke bevestiging van de inschrijving. Deze persoon is zelf verantwoordelijk voor een actuele vermelding van de geregistreerde gegevens. Indien er een wijziging heeft plaatsgevonden dient dit binnen één week na de wijziging te zijn ingediend in het UBO-register. De UBO zelf heeft een zogenaamde meewerkplicht.

Sancties voor het niet (tijdig) inschrijven van een UBO
Indien een organisatie de UBO niet (tijdig) inschrijft, zijn de volgende straffen mogelijk:

Wanneer er sprake is van is van een opzettelijke niet-naleving, is er sprake van een misdrijf en kan dat resulteren in een gevangenisstraf of een van de bovengenoemde sancties.

Openbare gegevens van het UBO-register
Een deel van de gegevens in het UBO-register wordt openbaar. Dit betekend dat iedereen deze, tegen betaling, kan opvragen bij het Kamer van Koophandel. Het gaat om de volgende gegevens:

Het openbare deel van het UBO-register is alleen doorzoekbaar op naam van de onderneming of rechtspersoon. Zoeken op naam van de UBO is dus niet mogelijk. Het register voldoet aan de eisen voor de gegevensbescherming en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het is in uitzonderlijke omstandigheden mogelijk om als UBO een verzoek in te dienen om de openbare gegevens af te laten schermen. Dit is mogelijk indien de UBO:

Niet openbare gegevens van het UBO-register
Alleen bevoegde autoriteiten en de Financiële Inlichtingen Eenheid kunnen deze gegevens inzien. Het gaat dan om:

Voorbeeld

Door middel van het voorbeeld hierboven wordt er uitgelegd in welke gevallen er sprake is van UBO.


terug