Nieuwsbrief van 30 juni 2016

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: Minimumloon per 1 juli 2016 Subsidieregeling praktijkleren Identificatieplicht Eénmalige verhoogde schenking spreiden vanaf 2017 Ook voor hybride auto 22%…

→ Lees verder


Nieuwsbrief van 19 mei 2016

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: Nieuwe loonbelastingtabellen per 1 april 2016 gepubliceerd Ouderschapsverlofkorting afgeschaft Vakantiewerk voor 15-jarigen Wettelijk minimum(jeugd)loon verhoogd in 2017 Ketenbepaling seizoenswerk…

→ Lees verder


Nieuwsbrief van 29 maart 2016

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Extra aandacht bij aangifte inkomstenbelasting 2015 WOZ-beschikking 2016 Wetsvoorstel flexibele AOW Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in plaats…

→ Lees verder


Nieuwsbrief van 9 februari 2016

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Vooraf ingevulde aangifte indienen vóór 1 mei 2016 Wettelijke rente 2016 Beëindiging VAR nu definitief Werkkostenregeling: Voldoende vrije…

→ Lees verder


Nieuwsbrief van 15 december 2015

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: Minimumloon per 1 januari 2016 Aanpassingen WW vanuit de Wet Werk en Zekerheid Nog investeren of desinvesteren in 2015?…

→ Lees verder


Nieuwsbrief van 5 november 2015

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: Afschaffing Ouderentoeslag 2016 Vergoeding vakbondscontributie Wet doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd Lagere drempel ICP-maandopgaaf Vervanger VAR uitgesteld tot 1 april…

→ Lees verder


Nieuwsbrief van 22 september 2015

 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: Verhoging AOW-leeftijd definitief op 67 jaar Terugvragen buitenlandse BTW Jaarrekening verplicht digitaal indienen Belastingplan 2016 Nieuw: de Groeneveld-app!  …

→ Lees verder


Nieuwsbrief van 17 augustus 2015

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: Massaal bezwaar Box III-heffing Akkoord over vervanger van de VAR Samenvoeging van WBSO en RDA Nieuwe regeling aanwijzing DGA…

→ Lees verder


Nieuwsbrief van 29 juni 2015

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: vakantiewerk, subsidieregeling praktijkleren, BTW-aftrek zakelijke kosten, einde fiscaal voordeel personeelslening, Belastingtelefoon veiliger, herinvesteringsreserve, factuurvereisten voor de BTW, nieuw: www.acgr.nl

→ Lees verder


Nieuwsbrief van 19 mei 2015

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: Minimumloon per 1 juli 2015 Vanaf 2016 gaat AOW-leeftijd versneld omhoog Laag BTW-tarief voor schilderen blijft Digitaal doorgeven juiste…

→ Lees verder


Terug