Meer Nieuws

Willekeurig afschrijven in 2023

Om het midden- en kleinbedrijf te stimuleren mag er in 2023 in de inkomsten- en vennootschapsbelasting over aangewezen bedrijfsmiddelen maximaal 50% van de aanschaffings- en voortbrengingkosten willekeurig worden afgeschreven. Over de resterende boekwaarde dient u in de jaren daarna vervolgens regulier af te schrijven.

Om gebruik te kunnen maken van deze regeling moet de investeringsverplichting zijn aangegaan in 2023 of moeten de voortbrengingskosten in 2023 zijn gemaakt. Daarnaast moeten de bedrijfsmiddelen tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2026 voor het eerst in gebruik worden genomen.

Alle bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor deze regeling met uitzondering van:


terug