Meer Nieuws

Wet Werk en Zekerheid

Een aantal maatregelen uit de Wet Werk en Zekerheid zijn per 1 januari 2015 reeds in werking getreden. Het gaat hier om  maatregelen betreffende:
– (strengere) regels voor de proeftijd
– concurrentiebeding
– loondoorbetalingsplicht voor nuluren en min-maxcontracten
– aanzegtermijn (zie nieuwsbrief dd 30 maart 2015).

Maatregelen die per 1 juli as. ingaan zijn, betreffen:
– verkorting van de ketenbepaling
– recht op transitievergoeding (zie nieuwsbrief dd 30 maart 2015)
– verschillende ontslagroutes

Voor meer informatie en advies omtrent deze wet en de maatregelen, kunt u altijd bij onze medewerkers terecht.

 


terug