Meer Nieuws

Stijging belastingrente per 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 stijgt de belastingrente voor de vennootschapsbelasting van 8% naar 10%. Het is daarom belangrijk om na te denken over een “juiste” (nadere) voorlopige aanslag vennootschapsbelasting, om zo eventuele belastingrente te beperken.

Ook voor de inkomstenbelasting verandert het percentage van de belastingrente van 6% nu naar 7,5% vanaf 1 januari 2024. Ook hiervoor geldt dat het belangrijk is om vooraf na te denken over een voorlopige aanslag.

De belastingdienst brengt belastingrente in rekening als zij een aanslag op of na 1 juli van het volgend belastingjaar oplegt. Voor de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting 2023 betekent dit dat de belastingrente wordt berekend over de periode vanaf 1 juli 2024 tot zes weken na de dagtekening van de (voorlopige) aanslag.

Een belastingplichtige betaalt geen belastingrente als hij voor 1 mei volgend op het belastingjaar om een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting vraagt. Als de uiteindelijk te betalen belasting bij een definitieve aanslag hoger is dan het bedrag uit de voorlopige aanslag, zal over dit meerdere wel belastingrente betaald moeten worden.

Het aanvragen van een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting kan op de volgende manieren:

Het aanvragen van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting kan op de volgende manieren:

Twijfelt u over de hoogte van de voorlopige aanslag , wilt u advies of wilt u dat wij een (nadere) voorlopige aanslag voor u indienen dan kunt u altijd contact met ons opnemen

www.belastingdienst.nl


terug