Meer Nieuws

Nieuwsbrief van 22 september 2015

 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief:

Verhoging AOW-leeftijd definitief op 67 jaar

Onlangs heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel versnelde verhoging AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd van 67 jaar is nu al in 2021 bereikt. Na 2021 wordt de AOW-leeftijd vastgesteld op basis van de levensverwachting. Voor de mensen tussen 58 en 64 jaar is er een overbruggingsregeling, omdat zij de minste tijd hebben gehad zich voor te bereiden op een verhoogde AOW-leeftijd.

Onderstaand treft u een overzicht van de verhoging van de AOW-leeftijd in de komende jaren:

 

Jaar Verhoging AOW-gerechtigde leeftijd Geboren na Geboren voor
2015 1 maand 65 jaar + 3 mnd. 31-10-1949 01-10-1950
2016 3 maanden 65 jaar + 6 mnd. 30-09-1950 01-07-1951
2017 3 maanden 65 jaar + 9 mnd. 30-06-1951 01-04-1952
2018 3 maanden 66 jaar 31-03-1952 01-01-1953
2019 4 maanden 66 jaar + 4 mnd. 31-12-1952 01-09-1953
2020 4 maanden 66 jaar + 8 mnd. 31-08-1953 01-05-1954
2021 4 maanden 67 jaar 30-04-1954 01-01-1955
2022 De AOW-leeftijd wordt gekoppeld aan de levensverwachting

 

Terugvragen buitenlandse BTW

In uw aangifte omzetbelasting, mag u in EU-landen betaalde BTW (voorheffing) niet in aftrek brengen. Deze BTW kunt u terugvragen door het indienen van een verzoek bij de Nederlandse Belastingdienst. Dit verzoek kan worden ingediend via een speciale internetsite: https://eubtw.belastingdienst.nl/vrca-applicant .Voorwaarden hierbij zijn dat uw onderneming in Nederland gevestigd is, er geen BTW-aangifte in het andere EU-land gedaan wordt en de voorheffing betaald is voor BTW-belaste activiteiten.

Het verzoek tot teruggave van BTW uit 2014 dient vóór 1 oktober 2015 binnen te zijn bij de Belastingdienst. Het drempelbedrag tot teruggave is € 50.

 

Jaarrekening verplicht digitaal indienen

Het boekjaar waarin de verplichting tot het digitaal indienen van publicatiestukken ingaat, is afhankelijk van de omvang van de onderneming. Kleine onderneming zijn vanaf 2016 verplicht om de jaarcijfers via SBR (Standard Business Reporting) te deponeren. Middelgrote onderneming krijgen hier pas vanaf boekjaar 2017 mee te maken, omdat de rapportage voor deze ondernemingen aan meer voorschriften moet voldoen. De meest uitgebreide rapportages worden opgesteld door grote ondernemingen; zij hoeven pas vanaf boekjaar 2019 verplicht digitaal te deponeren.

 

Belastingplan 2016

Op 16 september jl. was het Prinsjesdag, de derde dinsdag van september, en heeft het kabinet het Belastingplan 2016 aan de Tweede Kamer gepresenteerd. Onderstaand vindt u de belangrijkste voorstellen uit het plan, welke nog behandeld moet worden in de Tweede en Eerste Kamer, alvorens zij definitief zijn.

 

Inkomstenbelasting:

 

Eigen woning:

 

Auto van de zaak:

Door het (te) succesvolle fiscale beleid de CO2-uitstoot te verminderen, worden de fiscale voordelen op zuinige auto’s beperkt. Ook in 2016 en 2017 vindt er verdere verscherping plaats. Tenslotte zullen alleen de volledig elektrische auto’s de lage bijtelling van 4% genieten. Voor de komende jaren gelden de volgende bijtellingstarieven:

 

Jaar / Uitstoot 0 gr/km 1 – 50 gr/km 51  – 106 gr/km ‘> 106 gr/km
2016 4% 15% 21% 25%
2017 4% 17% 22% 22%
2018 4% 19% 22% 22%
2019 4% 22% 22% 22%
2020 4% 22% 22% 22%

 

Het bijtellingspercentage voor auto’s blijft 60 maanden na ingebruikname gelden.

 

Ondernemers:

 

Overige:

 

 

Nieuw: de Groeneveld-app!

Onlangs introduceerden wij onze vernieuwde website. Vanaf heden zijn wij ook op de App te volgen.  Met de app voor uw tablet of telefoon kunt u ons direct mailen en bellen, nieuws lezen en krijgt u desgewenst zelfs toegang tot uw eigen Groeneveld-dossier.

U vindt de app in zowel de App-store van Apple als de Playstore van Google en kunt daar zoeken op “Groeneveld Accountants”.

U kunt de app ook direct vanuit dit bericht downloaden. Dit kan door op onderstaande link te klikken of met een qr-reader de onderstaande qr-code te scannen:

Apple:
Directe link

aplle

Google:
Directe link

google


terug