Meer Nieuws

Nieuwsbrief van 18 december 2014

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief:

 

Uitstel betaling Inkomstenbelasting 2014

Als gevolg van een fout in de toegepaste heffingskortingen van de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting over 2014, krijgen alle belastingplichtigen vier maanden extra uitstel van betaling voor de (bij)betaling. Dit uitstel geldt voor alle aanslagen Inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen én Zorgverzekeringswet 2014, met een dagtekening tot 1 juli 2016. Na deze datum geldt weer de gebruikelijke betalingstermijn van 6 weken. Over deze periode is geen invorderingsrente verschuldigd, eventueel wel belastingrente als de aanslag is opgelegd na 1 juli 2015.

 

Veranderde belastingregels in 2015 voor particulieren

Voor het belastingjaar 2015 zijn een aantal belastingregels aangepast. U vindt ze hieronder opgesomd:

 

Melding eigenwoninglening bij familie of eigen BV

Wanneer een familielid of de eigen BV een lening heeft verstrekt ter financiering van de eigen woning, kan de betaalde rente hierover worden afgetrokken in Box I, mits de Belastingdienst over de gegevens van deze lening beschikt. Deze melding kan bij de aangifte van het inkomen over 2013, maar dient uiterlijk 31 december 2014 te geschieden. Bij een niet-tijdige melding vervalt de renteaftrek voor de inkomstenbelasting 2013.

Deze, op 1 januari 2013 ingevoerde renseigneringsplicht voor leningen, geldt alleen voor leningen die op of na 1 januari 2013 zijn aangegaan.

 

Nieuwe autoplannen 2016 aangenomen

Tijdens Prinsjesdag zijn de nieuwe autoplannen gepresenteerd door minister Dijsselbloem. Zowel de milieu- als de autobranche kon zich hier niet in vinden en kwam met een alternatief. Staatssecretaris Wiebes heeft dit voorstel ingediend bij de Tweede Kamer, die het onlangs heeft goedgekeurd. Wanneer ook de Eerste Kamer instemt, worden de bijtellingscategorieën en CO2-grenzen in 2016 als volgt aangepast:

Volledig elektrische auto’s blijven ook in 2016 volledig vrijgesteld van motorrijtuigen-belasting.

 

Werkkostenregeling, bent u er klaar voor?

De Werkkostenregeling (WKR) treedt per 1 januari 2015 in werking, zoals u intussen wel weet. Bent u er al klaar voor? Let hierbij nog op het volgende:

  1. Raak bekend met de inhoud van de Werkkostenregeling.
  2. Zet de arbeidsvoorwaarden van alle personeelsleden op een rij en bepaal welke hiervan gevolgen hebben voor de WKR. Mogelijk dienen de arbeidsvoorwaarden aangepast te worden.
  3. Pas de financiële administratie aan.
  4. Ga na welke vergoedingen en verstrekkingen als loon gekwalificeerd worden en welke onder de gerichte vrijstellingen dan wel nihilwaarderingen vallen.
  5. Bereken uw vrije ruimte; dit is 1,2% van het fiscale loon in 2015.
  6. Maak de keuze of bepaalde belaste vergoedingen en verstrekkingen als eindloon worden aangewezen (vrije ruimte) of dat het belast wordt als loon bij de werknemer.
  7. Alle vergoedingen en verstrekkingen die buiten de vrije ruimte vallen, zijn belast tegen 80% eindheffing.

Voor het verstrekken van gereedschappen en ICT-apparatuur geldt het zgn. noodzakelijkheidscriterium. Als er aan de voorwaarden wordt voldaan, kunnen deze verstrekt worden als gerichte vrijstelling.

De aankoop van producten uit de eigen onderneming (eigen producten) kan onder voorwaarden onder de gerichte vrijstelling vallen. Deze voorwaarden zijn:

Indien het totaalbedrag boven de € 500 uitkomt, is het meerdere belast onder het eindheffingsloon.

 

 


terug