Meer Nieuws

Nieuwsbrief van 15 augustus 2013

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: 

Zwangere ZZP-ers betaalden jarenlang ten onrechte belasting

Wanneer een zwangere ZZP-er met zwangerschapsverlof ging en van haar inkomensverzekeraar een (zwangerschaps)uitkering ontving, werd dit inkomen vaak via de aangifte inkomstenbelasting belast. Volgens de NOAB (Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen) is zwangerschap geen ziekte en mag er om die reden geen inkomstenbelasting over geheven worden. Deze uitkering is dus onbelast.

Minister Weekers van Financiën is het met de NOAB eens en zegt dat de Belastingdienst altijd al dit standpunt heeft gehad. De minister heeft toegezegd in de toelichting op de aangifte inkomstenbelasting de onbelastbaarheid van deze uitkeringen te benadrukken. Hoeveel inkomstenbelasting een ZZP-er mogelijk teveel heeft betaald, is afhankelijk van haar inkomen en haar verzekerde bedrag bij de inkomensverzekering. Iedereen die in de afgelopen jaren een zwangerschapsuitkering heeft gehad van een verzekeraar (en daar inkomstenbelasting over heeft betaald) kan bij de Belastingdienst het teveel betaalde terugvragen. Indien de belastingaanslag al definitief is opgelegd, kan dit via een ‘ambtshalve vermindering’ aangevraagd worden.

Het verzoek is in te dienen tot 5 jaar na het einde van het jaar van aanslag. Vervolgens zal de Belastingdienst reageren binnen 8 weken.

 

Tijdelijke willekeurige afschrijving in 2e helft van 2013

Nét na het uitkomen van onze vorige nieuwsbrief, kwam de minister van Financiën met de berichtgeving dat ondernemers maximaal de helft kunnen afschrijven van nieuwe bedrijfsinvesteringen in de periode van 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013. Deze regeling geldt voor zowel ondernemers voor de inkomstenbelasting als voor de vennootschapsbelasting.

De ondernemer bepaalt in deze periode zelf hoeveel, maar maximaal 50%, er van de investering wordt afgetrokken van de winst. Voorwaarde hierbij is wel dat de investering uiterlijk 1 januari 2016 in gebruik is genomen. Tenzij het bedrijfsmiddel reeds in gebruik is genomen, kan er niet méér worden afgeschreven dan op de investering is voldaan.

Belangrijk hierbij is tevens dat het gaat om nieuwe bedrijfsinvesteringen, en niet om tweedehands goederen. Willekeurige afschrijving geldt niet voor alle bedrijfsmiddelen. Enkele bedrijfsmiddelen waarop u niet willekeurig kunt afschrijven:

Bedrijfsmiddelen die u ter beschikking stelt aan derden, kunt u ook niet willekeurig afschrijven. Maar bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor korte verhuur, kunt u wel willekeurig afschrijven. Denk bijvoorbeeld aan speciaal gereedschap, aanhangwagens en hoogwerkers die u verhuurt.

Deze regeling leidt, net als de regeling van 2009, 2010 en 2011, tot een liquiditeitsvoordeel voor de ondernemer.

 

 

Aangiftebrief Omzetbelasting verdwijnt

Met ingang van 1 januari 2014 stuurt de Belastingdienst geen aangiftebrieven voor de Omzetbelasting meer. De bijbehorende acceptgiro’s verdwijnen daarmee ook.

Ondernemers en hun adviseurs dienen voortaan zelf de aangifte- en betaaldata in de gaten te houden. Om de overgang geleidelijk te laten verlopen,stuurt de Belastingdienst begin januari 2014 een overzicht aan alle BTW-ondernemers met de volgende gegevens: aangiftetijdvakken, uiterste inlever- en betaaldatums en de betalingskenmerken.

Tevens zijn dezelfde gegevens beschikbaar op het beveiligde gedeelte van de Belastingdienst. Voor het betalingskenmerk kan ook de volgende link worden gebruikt: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/betalingskenmerk/ .

Onder ‘gebruikersinstellingen’ op het beveiligde gedeelte van de internetsite van de Belastingdienst, is het voor ondernemers mogelijk om zich aan te melden om een e-mail te ontvangen ter herinnering voor het indienen van de BTW-aangifte.

 

Nieuwe voorbeeldafspraak verbod privé-gebruik bestelauto

In overleg met VNO-NCW, EVO en de Belastingdienst is een nieuwe voorbeeldafspraak opgesteld voor het verbod op privé-gebruik van een bestelauto die aan een werknemer ter beschikking wordt gesteld. De Belastingdienst adviseert om de ‘oude’ afspraak te vervangen door de nieuwe; zie op de volgende link: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/voorbeeldafspraak_inzake_verbod_op_privegebruik_bestelauto

De bijtelling voor privé-gebruik auto geldt niet wanneer het verbod geldt. Er dient hiervoor voldaan te worden aan de volgende voorwaarden:

Als de voorbeeldafspraak niet wordt gebruikt, of als deze wijzigt, kan het zijn dat de schriftelijke vastlegging niet meer voldoet. Om dit te voorkomen kan de afspraak ter goedkeuring worden gelegd aan Belastingdienst/Landelijk Coördinatiecentrum Auto, Postbus 843, 7600 AV Almelo.

Als u niet van bovengenoemde afspraak gebruik maakt, maar van de ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ is bovenstaand artikel niet voor u van toepassing.

 

Deelnemende SEPA-landen

De SEPA (Singel European Payments Area) standaardiseert het betalingverkeer binnen Europa. Met ingang van 1 februari 2014 zal iedereen een IBAN-nummer moeten gebruiken bij zowel binnenlands- als buitenlands betalingsverkeer. De deelnemende landen van het SEPA bestaan naast de 28 landen van de EU, ook uit 5 aanvullende landen. Het zijn:

België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland,, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië (nieuw per 1 juli 2013), Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden. De aanvullende landen zijn: IJsland, Lichtenstein, Monaco, Noorwegen en Zwitserland.

 


terug