Meer Nieuws

Nieuwsbrief van 14 mei 2018

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief:

 

Middeling sterk wisselende inkomens

Heeft u in opeenvolgende jaren sterk wisselende inkomens uit werk en woning? Dan is het mogelijk dat u meer belasting betaalt, dan wanneer het inkomen gelijk over de jaren heen verdeeld was. In dat geval kunt u in aanmerking komen voor de middelingsregeling.

Om voor middeling in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden:

 

Bij middeling worden de belastbare inkomens uit Box I van de drie opeenvolgende jaren bij elkaar opgeteld, en gedeeld door 3 (herrekend belastbaar inkomen). Over dit herrekend belastbaar inkomen wordt naar de geldende tarieven van dat belastingjaar de Inkomstenbelasting box I berekend. Het totaal van de herrekende inkomstenbelasting wordt in mindering gebracht op som van de werkelijke betaalde inkomstenbelasting box I van de drie jaren. Bij een negatief inkomen uit werk en woning wordt als inkomen € 0 ingevuld.

Wanneer het verschil meer dan € 545 bedraagt, kunt u het meerdere terugkrijgen volgens de regeling.

Het schriftelijk verzoek tot middeling dient vergezeld te gaan met een berekening van de middelingsteruggaaf.

De middeling heeft geen invloed op het vastgestelde belastbaar inkomen, verzamelinkomen of ontvangen Toeslagen.

 

=> Verzorgen wij uw aangifte inkomstenbelasting, dan kunnen wij vrij eenvoudig voor u berekenen of een middelingsteruggave voor u van toepassing is.

 

BTW op zonnepanelen vóór 2013 terugvragen

Particulieren die zonnepanelen hebben aangeschaft, zonder zich te hebben geregistreerd als ondernemer voor de BTW, kunnen de BTW op de aanschaf alsnog terugvragen. Via de site van de Belastingdienst is eenvoudig het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ in te vullen. Na ontvangst van het formulier wordt door de fiscus een aangiftebiljet uitgereikt voor het tijdvak waarin de panelen zijn aangeschaft. Met deze aangifte kan de BTW op de aanschaf van zonnepanelen worden teruggevraagd. Dit is ook mogelijk voor zonnepanelen die in of vóór 2013 zijn aangeschaft.

Ná het indienen van deze aangifte hoeven particulieren niet meer om ontheffing van administratieve verplichtingen te verzoeken. De Belastingdienst stopt voor deze groep ondernemers voor de BTW automatisch met uitreiken van BTW-aangiften. Zij worden hierover per brief geïnformeerd.


Zonnepanelen zijn onroerend goed

Wie zonnepanelen op zijn pand of woning laat plaatsen, verhoogd daarmee ook de waarde van het onroerend goed en daarmee dus ook de WOZ-waarde. Dat heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden onlangs aangegeven. Volgens het Hof zijn de panelen naar aard en inrichting bestemd om duurzaam ter plaatse te blijven. Dat bij een eventuele verhuizing de panelen kunnen worden meegenomen, acht het Hof niet relevant.

Wij gaan ervan uit dat dit arrest geen invloed heeft voor verwerking van de investering in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. In een eerder besluit uit 2009 had de staatssecretaris van Financiën al het standpunt ingenomen dat zonneboilers, -collectoren en –panelen als afzonderlijke bedrijfsmiddelen kunnen worden aangemerkt, die geen onderdeel gaan uitmaken van de woning. In het besluit van 8 december 2016 (nummer 2016-101667) heeft de staatssecretaris deze goedkeuring opnieuw bevestigd en bovendien aangegeven dat zijn goedkeuring boven jurisprudentie gaat. Het besluit van de staatssecretaris stelt wel eisen aan de manier waarop de aangifte wordt gedaan.

 

ESF-subsidie voor duurzame inzetbaarheid

Eind juni 2018 start een nieuw aanvraagtijdvak voor de subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Deze subsidie is bedoeld voor werkgevers die aan ‘duurzame inzetbaarheid’ willen werken. Door de vergrijzing gaan de komende jaren ervaren werknemers massaal met pensioen. Werkgevers dienen zich hierop voor te bereiden door de kennis van de oudere werknemers tijdig over te dragen aan de jongere generatie op de werkvloer. Daarnaast moeten werknemers van alle leeftijden duurzaam inzetbaar worden, dat wil zeggen dat zij voldoende uitdaging moeten hebben en houden én zich willen blijven ontwikkelen.

Voor deze subsidie is maximaal € 12.500 per project beschikbaar.

De aanvraag dient zorgvuldig en compleet ingediend te worden bij Uitvoering van Beleid (voorheen Agentschap SZW).

Het eerste tijdvak duurt van 25 juni 2018 (09.00 uur) tot en met 29 juni 2018 (17.00 uur). Het is nog niet duidelijk wanneer de volgende twee tijdvakken volgen.

 

Nieuwe KOR (OVOB) wordt facultatief

In onze vorige nieuwsbrief schreven we al over de plannen van de wijzigingen in de Kleine Ondernemersregeling (KOR) voor de BTW. De nieuwe vereenvoudigde regeling, die per 1 januari 2020 de KOR moet gaan vervangen, wordt OVOB genoemd (Omzetgerelateerde Vrijstellingsregeling voor Ondernemers van Belasting). Met de nieuwe regeling wil het kabinet ondernemers stimuleren en de administratieve lasten verminderen en is niet alleen bedoeld voor natuurlijke personen, maar straks ook voor Besloten Vennootschappen, verenigingen en stichtingen.

Het uitgangpunt bij de OVOB is niet meer de verschuldigde BTW, zoals bij de KOR, maar de omzet per kalenderjaar. De hoogte van deze omzetgrens is echter nog niet bekend gemaakt, want de voorgenomen regeling wordt eerst aan de Europese Commissie voorgelegd.

De OVOB is een facultatieve vrijstelling, wat betekent dat de ondernemer zelf kan bepalen of hij er gebruik van maakt. Wordt er voor de OVOB gekozen, dan wordt hij een BTW-vrijgestelde ondernemer. Dat betekent dat er geen BTW meer in rekening gebracht mag worden en geen voorheffing meer afgetrokken kan worden. Tevens wordt de ondernemer ontheven van het doen van BTW-aangifte en overige administratieve verplichtingen (ICP-opgaven).

Wanneer je gebruik wilt maken van deze omzetvrijstelling, dient het verzoek ingediend te worden vóór 20 november 2019. Wanneer het verzoek later wordt ingediend, kan de regeling pas per 1 april 2020 voor het eerst toegepast worden. Tot die tijd dienen de normale BTW-regels gevolgd te worden.

 

UBO-register pas in 2019  

Nederland is verplicht, in het kader van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn, een UBO-register in te voeren. In dit register, dat wordt ondergebracht bij de Kamer van Koophandel, komt informatie te staan van de ‘Ultimate Benficial Owner (UBO) van ondernemingen, stichtingen en verenigingen. Door vertragingen in de wijzigingen in de Europese anti-witwasrichtlijn, zal het UBO-register pas op z’n vroegst in 2019 komen.

In het UBO-register komen gegevens van o.a. grootaandeelhouders en bestuurders die aan de touwtjes trekken.

 

UBO bij een BV:

UBO bij stichting, vereniging of coöperatie:

 

Laatste nieuws AVG

In een vorige nieuwsbrief hebben wij al uitleg gegeven over de AVG. Ook voor ons kantoor geldt dat wij goedkeuring nodig hebben voor het verwerken van persoonsgegevens.

Deze week (week 20) hebben wij aan onze klanten een brief gestuurd waarin wij hen verzoeken schriftelijk akkoord te gaan met onze werkwijze.

Wij hebben onze “Werkwijze AVG” geregeld via een aanvulling op onze algemene voorwaarden.

 

=> U kunt onze werkwijze ook vinden op onze website via www.accountantskantoorgroeneveld.nl/avg.

 


terug