Meer Nieuws

Nieuwsbrief van 12 november 2014

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief:

 

 Minimumloon per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 stijgt het wettelijk minimumloon met 0,44% ten opzichte van 1 juli 2014. Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband zijn per
1 januari als volgt (in €):

Leeftijd % v/h minimumloon  Per maand Per week Per dag
23 jaar+ 100% € 1.501,80 € 346,55 € 69,31
22 jaar 85,0% € 1.276,65 € 294,55 € 58,91
21 jaar 72,5% € 1.088,80 € 251,25 € 50,25
20 jaar 61,5% € 923,60 € 213,15 € 42,63
19 jaar 52,5% € 788,45 € 181,95 € 36,39
18 jaar 45,5% € 683,30 € 157,70 € 31,54
17 jaar 39,5% € 593,20 € 136,90 € 27,38
16 jaar 34,5% € 518,10 € 119,55 € 23,91
15 jaar 30,0% € 450,55 € 103,95 € 20,79

Het bruto minimumloon per 1 januari 2015, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek (inclusief 0,64% verhoging) bedraagt in €:

Leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week
23 jaar+ € 9,63 € 9,12 € 8,66
22 jaar € 8,18 € 7,75 € 7,36
21 jaar € 6,98 € 6,61 € 6,28
20 jaar € 5,92 € 5,61 € 5,33
19 jaar € 5,05 € 4,79 € 4,55
18 jaar € 4,38 € 4,15 € 3,94
17 jaar € 3,80 € 3,60 € 3,42
16 jaar € 3,32 € 3,15 € 2,99
15 jaar € 2,89 € 2,74 € 2,60

 

Eigen woning duurder in 2015

Het eigenwoningforfait gaat in 2015 omhoog van 0,7% naar 0,75% van de WOZ-waarde voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.040.000. Daarnaast wordt het aftrekpercentage in de vierde belastingschijf verlaagd met 0,5%-punt van 51,5% naar 51%.

  

Schenken in 2014

Wanneer er vermogen wordt geschonken, komt de Schenkbelasting om de hoek kijken. Er zijn echter een aantal algemene en eenmalig verhoogde vrijstellingen in 2014:

 

Verlagen grondslag Box III voor Inkomstenbelasting 2015

Aangifte Inkomstenbelasting 2015 lijkt nog ver weg, maar in de aangifte IB 2015 is de peildatum voor de grondslag van Box III 1 januari 2015. De te betalen belasting over Box III kunt u verlagen door de waarde van uw bezittingen per deze datum te verlagen. Dat kan door bepaalde kosten vooruit te betalen (bijv. ziektekostenverzekeringspremie), aanschaf van een consumptiegoed (meubilair of auto) of schenken aan de kinderen (zie hierboven).

Heeft u daarnaast een zgn. kleine hypotheek-eigen-woning (de betaalde rente is lager als het eigenwoningforfait), dan kunt u overwegen uit uw banktegoeden deze hypotheek vóór 1 januari 2015 af te lossen. U heeft toch geen aftrekmogelijkheid meer in Box I én betaalt minder belasting in Box III.

 

Verlaagd Btw-tarief op renovatie, onderhoud en verbouw woning verlengd

Het verlaagde Btw-tarief van 6% op arbeidskosten bij renovatie, herstel, bouw en verbouw van woningen en tuinwerkzeemheden is verlengd tot 1 juli 2015. Deze maatregel geldt voor woningen ouder dan 2 jaar.

De verlaging van het Btw-tarief op arbeid is tijdelijk en zou in eerste instantie gelden tot 31 december 2014. Ter stimulering van de woningmarkt is de einddatum voor toepassing van het verlaagde tarief nu definitief verlengd tot 1 juli 2015.

 

Nog één keer: de Werkkostenregeling

Vanaf 1 januari 2015 is iedere werkgever verplicht deel te nemen aan de Werkkostenregeling (WKR). Tot deze datum had de regeling nog een vrijwillig karakter.

Voor uitgebreide informatie over de WKR en de toepassing hiervan in de financiële administratie, verwijzen we u naar onze mailing/brief en bijlagen van 29 oktober 2014 of kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers van de salarisadministratie.

 

Fiets van de zaak tot ultimo 2014

Momenteel zijn er aantrekkelijke fiscale mogelijkheden om, onder enkele voorwaarden, onbelast een fiets van de zaak te vergoeden. Vanaf 1 januari 2015 verdwijnt het vrijwillige karakter van de Werkkostenregeling (WKR) en valt het verstrekken van een fiets van de zaak onder de vrije/forfaitaire ruimte (1,2% van het fiscale loon op jaarbasis). Hierbij vervallen wél de voorwaarden die onder de huidige fietsregeling vallen, zoals de maximale prijs, het zakelijk gebruik en de frequentie van woon-werkverkeer.

Wanneer een fiets van de zaak vanaf 2015 onder de WKR valt, gaat dit mogelijk ten koste van andere verstrekkingen, omdat de vrije ruimte is beperkt (zie hierboven). Onder de WKR is het wel mogelijk om de onbelaste reiskostenvergoeding te gebruiken voor de aanschaf van een fiets of om de werknemer een renteloze lening te verstrekken ter financiering van een fiets.

Ons advies: Mocht u een fiets van de zaak willen verstrekken, is het goed te overwegen om het nog vóór 1 januari 2015 te doen.

 

Premie lijfrente 2014

Bij voldoende jaarruimte of eventueel reserveringsruimte kunt u nog dit jaar een premie lijfrente storten om voor aftrek in aanmerking te komen in 2014. Belangrijk hierbij is dat de premie vóór 1 januari 2015 is betaald.

U kunt uw jaarruimte of reserveringsruimte voor 2014 berekenen via de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/lijfrentepremie) of contact opnemen met één van onze medewerkers.

 

VAR wordt BGL

Freelancers en ZZP-ers hebben jaarlijks een VAR-verklaring nodig om aan te tonen dat hun opdrachtgevers geen loonheffing hoeven in te houden en af te dragen.

Onlangs is een wetsvoorstel ingediend waarin de huidige VAR wordt vervangen door de BGL (Beschikking geen Loonheffing). De reden hiervan is dat de VAR in bepaalde gevallen schijnzelfstandigheid in de hand werkt.

Met de BGL worden de ZZP-er én de opdrachtgever verantwoordelijk voor de vraagstelling of er sprake is van een dienstbetrekking. Indien dit wel aan de orde is zal dat leiden tot aangifte en afdracht van loonheffing en sociale premies.

Na invoering van de BGL, kan de ZZP-er via een wegmodule een aantal vragen beantwoorden. Op basis hiervan wordt een beschikking ontvangen, die door de opdrachtgever moet worden gecontroleerd en bevestigd, alvorens de opdracht daadwerkelijk wordt verstrekt.

 

Kredietunie Eemsregio u.a.

De Kredietunie Eemsregio u.a. is een coöperatie van, voor en door ondernemers en richt zich op het verstrekken van kredieten aan ondernemers in het MKB. De Unie opereert in het zgn. DEAL-gebied (gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum). De Unie heeft geen winstoogmerk en stimuleert de regionale werkgelegenheid en activiteit.

De coöperatie bestaat uit kredietgevende leden en kredietnemende leden. De kredietgevende leden zijn (gewezen) MKB-ondernemers die gezamenlijk liquide middelen ter beschikking stellen, als extra financieringsbron naast het bankkrediet.

Kredietgevers ontvangen een reële rente voor het bedrag dat zij inleggen. Bij een financieringsvraag wordt met een kredietcommissie besproken aan wie en tegen welke voorwaarden wordt uitgeleend. Tevens treden kredietgevers vaak op als adviseur, ondersteuner of coach van de kredietnemer. Zij kennen de kredietnemer en verkleinen zo het risico op wanbetaling van rente en/of aflossing. Alleen (gewezen) ondernemers kunnen lid worden van de Unie. Het lidmaatschap kost éénmalig € 1.000. Tevens kunnen leden obligaties kopen met een nominale waarde van € 500.

Kredietnemers kunnen via de site www.krediet-unie-eemsregio.nl een aanvraag voor aanvullend krediet indienen. Een lid van de kredietcommissie neemt vervolgens contact op voor een kennismakingsgesprek of intake. Het afnemen van periodieke ‘coaching’ is een randvoorwaarde voor het ontvangen van aanvullend krediet.

 

 


terug