Meer Nieuws

Belastingrente vennootschapsbelasting naar 10,5%

Per 1 maart 2023 stijgt de belastingrente voor de vennootschapsbelasting van 8% naar 10,5%. Het belang van een “juiste” (nadere) voorlopige aanslag vennootschapsbelasting wordt daarom steeds groter, om zo eventuele belastingrente te beperken.

De belastingdienst brengt belastingrente in rekening als zij de aanslag vennootschapsbelasting op of na 1 juli van het volgend belastingjaar oplegt. Voor de vennootschapsbelasting 2022 betekent dit dat de belastingrente wordt berekend over de periode vanaf 1 juli 2023 tot zes weken na de dagtekening van de (voorlopige) aanslag.

Een belastingplichtige betaalt echter geen belastingrente als hij voor 1 mei volgend op het belastingjaar om een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting vraagt en de belastingdienst deze voorlopige aanslag oplegt conform de aanvraag. Hierbij moet worden aangetekend dat als de te betalen belasting hoger is dan het bedrag uit de voorlopige aanslag, over dit meerdere wel belastingrente betaald moeten worden.

Het aanvragen van een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting kan op volgende manieren;

Twijfelt u over de hoogte van de voorlopige aanslag , wilt u advies of wilt u dat wij een (nadere) voorlopige aanslag voor u indienen dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

www.belastingdienst.nl

Update: 24-02-2023

Het kabinet heeft besloten om de te betalen belastingrente vennootschapsbelasting voorlopig toch niet te verhogen naar 10,5%, derhalve blijft de belastingrente vennootschapsbelasting 8%. Ontvangt u belastingrente vennootschapsbelasting dan is dit wel 10,5%.


terug