Meer Nieuws

Steunpakket 3.0

Facebooktwitterlinkedinmail

Het kabinet heeft in verband met de coronacrisis een derde steunronde voor bedrijven aangekondigd.
De tegemoetkomingen worden tot 1 juli 2021 voortgezet, maar wel stapsgewijs aangescherpt.

NOW 3.0

De tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met omzetverlies wordt met drie keer een periode van drie maanden verlengd. Per periode gaat de vergoeding omlaag en moet het omzetverlies hoger liggen om voor steun in aanmerking te komen:

                                               Minimaal omzetverlies    Maximale compensatie

Oktober t/m december 2020   20%                                       80%

Januari t/m maart 2021           30%                                       70%

April t/m juni 2021                   40%                                       60%

Het kabinet heeft aangegeven dat werkgevers hun loonsom gedeeltelijk kunnen verlagen, zonder dat dit gevolgen heeft voor deze tegemoetkoming In de eerste periode van drie maanden (oktober t/m december 2020) mag de loonsom 10% dalen, in de tweede periode (januari t/m maart 2021) mag dit 15% zijn en in de derde periode (april t/m juni) 20%. De reden van de loonsomdaling is voor de NOW 3.0 niet van belang. De gevolgen van overschrijving van deze percentages is nog niet bekend.

Ondernemers krijgen bij de NOW 3.0 geen korting meer op de NOW-subsidie als sprake is van ontslag om bedrijfseconomische redenen. Bij de NOW 2.0 is dit nog wel het geval.

Het kabinet streeft ernaar om de aanvraag voor de NOW 3.0 vanaf 16 november 2020 mogelijk te maken. Deze aanvraag geldt dan voor de eerste periode van oktober tot en met december 2020.

De precieze voorwaarden van NOW 3.0 worden nog uitgewerkt en zullen uiterlijk 1 oktober 2020 bekend worden gemaakt.

TOZO

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) blijft gehandhaafd tot 1 juli 2021. Nieuw is de voorwaarde dat de ondernemer over niet meer dan € 46.520 aan liquide te maken vermogen mag beschikken. Bij deze beoordeling blijven bedrijfskapitaal, de eigen woning en afgeschermd pensioen buiten beschouwing. De toets op het inkomen van de partner blijft van kracht.

Ook blijft de mogelijkheid bestaan om een lening via de Tozo af te sluiten voor maximaal € 10.157. Ondernemers die zich vanwege corona op hun toekomst willen heroriënteren, kunnen daarbij vanaf 1 januari 2021 begeleiding krijgen via de gemeente.

De Tozo 3.0 is aan te vragen tussen 1 oktober 2020 en 30 juni 2021. De startdatum van de aanvraagmogelijkheid kan per gemeente verschillen.

TVL

Ondernemers in specifiek getroffen sectoren kunnen tot 1 juli 2021 een beroep blijven doen op de TVL (tegemoetkoming voor Vaste Lasten mkb). Ook voor de TVL wordt nu de periode tot 1 juli 2021 onderverdeeld in drie periodes van elk drie maanden. Voor ieder van deze perioden bedraagt de maximale TVL € 90.000. Dit is een stijging ten opzichte van het bedrag ad € 50.000 dat geldt voor de TVL uit het tweede steunpakket.

Vanaf januari 2021 geldt als voorwaarde een omzetverlies van minimaal 40% in plaats van 30% om voor de TVL in aanmerking te komen. Vanaf april 2021 geldt een minimaal omzetverlies van 45%. Voorwaarde is verder dat een bedrijf per periode van drie maanden minimaal € 4.000 aan vaste lasten heeft.

Belastingschulden

Ondernemers kunnen nog tot 1 oktober 2020 uitstel van belastingbetaling aanvragen of een verlenging van het al verleende uitstel aanvragen. Voor alle ondernemers loopt het uitstel daarmee uiterlijk op 1 januari 2021 af.

Per 1 januari 2021 moet verplicht met de aflossing van belastingschulden worden begonnen. Er is een gespreide aflossing mogelijk over maximaal 24 maanden. In individuele probleemgevallen kan een afwijkende oplossing worden gezocht. Bij een dergelijke maatwerkoplossing is een derde-deskundige-verklaring vereist.

De invorderingsrente blijft tot 31 december 2021 0,01%. De belastingrente gaat per 1 oktober 2020 we; weer 4% bedragen. Dit percentage zal eerst ook voor de vennootschapsbelasting gelden. Vanaf 1 januari 2022 zal de belastingrente voor de vennootschapsbelasting weer 8% bedragen.

Overige

Het kabinet verwacht een aanzienlijk banenverlies. Daarom wordt circa € 1,4 miljard uitgetrokken diverse sociale maatregelen, zoals bijvoorbeeld begeleiding bij het vinden van nieuw werk door het UWV en gemeentes, om- en bijscholing, extra ondersteuning voor kwetsbare groepen (b.v. jongeren en mensen in de banenafspraak door een arbeidsbeperking en steun voor mensen met een hoog risico op armoede en problematische schulden.


terug