Meer Nieuws

Nieuwsbrief van 17 maart 2011

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief:

Heffingsrente fiscus

Met tarief voor de heffingsrente en invorderingsrente voor het tweede kwartaal 2011 is vastgesteld op 2,5%. Het percentage voor het eerste kwartaal 2011 en vierde kwartaal 2010 bedroeg eveneens 2,5%. Heffingsrente is verschuldigd als er te weinig belasting is betaald. Wanneer er teveel belasting is betaald, wordt heffingsrente ontvangen van de belastingdienst. Dit percentage is echter lager, namelijk 1%. Invorderingsrente wordt berekend als een belastingaanslag te laat is voldaan.

Giftenaftrek vrijwilligers ANBI

Als u vrijwilliger bent bij een zgn. ANBI-instelling, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor giftenaftrek voor de inkomstenbelasting. Giftenaftrek is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

–          De instelling waarbij u vrijwilligerswerk verricht, is aangewezen als ANBI;

–          Deze instelling heeft een vergoedingsregeling met u getroffen;

–          De financiële situatie van de instelling is zodanig dat de vergoeding ook uitbetaald kan worden;

–          De instelling heeft de intentie de vergoeding ook daadwerkelijk uit te betalen;

–          U heeft zelf en duidelijk aangegeven de vergoeding niet te willen ontvangen, maar aan de instelling schenkt.

U kunt het bedrag van de afgesproken vergoeding opgeven als gift in de aangifte.

Indien u kosten heeft gemaakt (bijv. postzegels, telefoonkosten), die normaal gesproken vergoed (kunnen) worden, maar waar u van afziet, dan zijn ook deze kosten aftrekbaar als gewone gift.

Of deze giften ook daadwerkelijk een aftrekpost vormen, is afhankelijk van uw inkomen en het totaal aan giften.

 

Heffingsrente versus suppletie omzetbelasting

Als de suppletieaangifte omzetbelasting over 2010 vòòr 1 april 2011 wordt ingediend, dan wordt er géén heffingsrente in rekening gebracht. Indien de suppletie te maken heeft met intracommunautaire levering van diensten of goederen, dan zal ook de opgaaf intracommunautaire prestaties moeten worden gecorrigeerd.

Bij suppletieaangiften ouder dan 2010, wordt de heffingsrente berekend vanaf 1 januari van het volgende jaar.

Forfaitaire verdeling arbeid en materialen  in de bouw

Vanaf 1 oktober 2010 vallen werkzaamheden (dus niet materialen) voor renovatie, onderhoud en verbouwing van panden, ouder dan 2 jaar, tijdelijk onder het 6% BTW-tarief. Dit lage BTW-tarief geldt alleen voor werkzaamheden die worden afgerond ná 1 oktober 2010 en vòòr 1 juli 2011.

De Belastingdienst heeft afspraken gemaakt over de forfaitaire verdeling van arbeid en materialen in de offerte en bij de facturering, indien er één prijs wordt berekend. Deze afspraken gaan in op 2 februari 2011. Op het verleden wordt niet teruggekomen. Een overzicht van de werkzaamheden en de bijbehorende forfaitaire verdeling tussen arbeid en materialen vindt u op:

www.belastingdienst.nl/zakelijk/nieuwsbrief/nieuwsberichten/2011-02-03_03_forfaitair.html

Belastingdienst aanspreekpunt bij sportvragen

Sporters en bestuurders van sportverenigingen en sportevenementen met vragen over sport en fiscaliteit, kunnen nu terecht bij een speciaal aanspreekpunt bij de Belastingdienst. In de praktijk bleek dat veel verenigingen hun fiscale verplichtingen niet goed nakomen, en dat dit werd veroorzaakt door een gebrek aan fiscale kennis. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld de kantineregeling voor de omzetbelasting of de vrijwilligersregeling voor de loonbelasting.

De Belastingdienst heeft daartoe per Belastingdienstregio een aanspreekpunt ingesteld. De contactgegevens van de aanspreekpunten per regio zijn te vinden op:

www.belastingdienst.nl/zakelijk/nieuwsbrief/nieuwsberichten/2011-03-04_sportvragen.html

 

Zelftest voor internetondernemer

Ondernemers die internet gebruiken als verkoopkanaal (zgn. internetondernemers) zijn vaak onvoldoende geïnformeerd over de voorwaarden die hieraan gesteld worden door de Belastingdienst. Het gaat bijvoorbeeld om elektronisch factureren, digitale administratie en wettelijke verplichting tot vermelding van BTW- en KvK-nummer.

Verkoopsites zijn vaak ontstaan uit hobbyisme en doorgegroeid tot professionele kanalen met flinke omzetcijfers. Daarom heeft de Belastingdienst een test ontwikkeld waarmee internetondernemers worden geïnformeerd. De test bestaat uit een vijftal vragen.

De test en meer informatie zijn te vinden op: www.belastingdienst.nl/internetondernemers

Rittenadministratie op de schop?

Een werknemer die loonbijtelling wil voorkomen, heeft een nu nog een rittenadministratie nodig om aan te tonen dat er minder dan 500 km voor privé-doeleinden is gereden. Staatssecretaris van Financiën Weekers is voornemens de bewerkelijke administratieve rompslomp te verlichten van werknemers die in een bestelauto van de zaak rijden en loonbijtelling voor het privé-gebruik willen voorkomen. Hij heeft onlangs toegezegd een aantal mogelijkheden te onderzoeken en begin juni 2011 een zgn. ‘Autobrief’  aan de Tweede Kamer voor te leggen, met hierin een aantal alternatieve regelingen.

Alimentatieverplichting aftrekbaar Box III

Onlangs is door de Hoge Raad beslist dat de contante waarde van de toekomstige verplichtingen tot het betalen van partner- en kinderalimentatie aftrekbaar is in Box III. Deze beslissing heeft echter alleen betrekking op alimentatieverplichtingen tot en met 30 december 2009, omdat inmiddels de wet is aangepast met betrekking tot deze aftrek van partneralimentatie. Voor kinderalimentatie is de wet echter niet gewijzigd. Wel blijft de betaalde alimentatie aan ex-partner en kinderen aftrekbaar in Box I.

 

Fiscale aftrek pensioenpremie ZZP’ers verlengd

Zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) kunnen drie jaar na uitdiensttreding van hun laatste dienstbetrekking, pensioenpremies aftrekken. De staatssecretaris van Financiën is van plan deze termijn te verlengen van 3 naar 10 jaar. Het ligt in de bedoeling dat dit ingaat in 2012.


terug